Stop monologen

Står du nogensinde i en situation hvor det kan være svært at koble din undervisning til praksis?

For dig som underviser og dig som deltager, er det et kendt fænomen at det er svært at sætte egne ord på det lærte, og koble det til den praksis der vender. LYNPraksis er et konkret redskab til at faciliterer refleksionen over praksis. Et redskab hvor underviseren stopper monlogen og giver taletid til deltagerne.

Hvad skal der egentlig til, for at deltager engagerer sig og bidrager med viden, tanker og ideer?

Hvad skal der egentlig til, for at deltager engagerer sig og bidrager med viden, tanker og ideer?

På trods af vi i de fleste samarbejdsrelationer og læringsrum ønsker deltagerengegement, er det ikke altid det lykkes. På en fire timers workshop, undersøgte vi hvordan erfaringer og principper fra spil, kan bruges som redskab til engagement.

Deltagerne fik øje på hvad spil som format kan skabe; hygge, ro, fælles optagethed og fortrolighed. Men mere interessant fik de også øje på hvordan principper fra LYNspil kan lære os hvad der er vigtigt at skabe i alle sammenhænge hvor vi ønsker engagement.

  • Præsenter en tydelig intention med at være sammen. Måske skal vi ikke finde en vinder, men alle skal kende målet med at være sammen.
  • Skab en ramme hvor alle skal bidrage. Fordel taletiden og undgå at det er de få der taler. Husk at turen går videre, og et spil kun er sjovt hvis alle bidrager. Skift tur, styr tiden og runden.
  • Udvælg genstande til at holde fokus og skabe opmærksomhed. Et timeglas, en spilleplade, fælles papir, et fælles tredje vi deler.
  • Giv deltagerne tænketid, tid til at komme i gang og tid inden vi bidrager. Det er fint at man overvejer sit træk, det kvalificerer og giver spillet værdi.
  • Gør det let at være med, undlad at deltagerne skal præsterer. Et spil hvor alle kæmper for at vinde kan skabe engagement- en vis tid, så bliver det anstrengende, spil på samme niveau og undlad at gør nogen til vindere.
  • Brug tid på at deltagerne relaterer sig til hinanden. Det skaber tryghed at vi kan ved hvem vi er i rummet. Et godt udgangspunkt for at deltagerne kan overraske hinanden, og spille sammen. Et spil hvor der er plads til at samarbejde, og tage ansvar for hvor vi rykker hen – sammen.
  • Sæt rammen og strukturen så alle føler tryghed ved at bidrage. Med kendte, og fælles spilleregler, skabes der noget vi er enige om, og et rum vi kan tage ansvar for at udfylde.

Brug ideer og principper fra spil til at planlægge næste gang du gerne vil skabe engagement hos dine deltagere. Lad os høre hvad det skaber …

Skab engagement og handling – med lyn-spil

Skab engagement og handling – med lyn-spil

I de fleste samarbejdsrelationer og læringsrum ønsker vi deltagerengagement. At deltagerne samarbejder, involverer sig og bidrager med forklaringer, tanker og spørgsmål. Det sker bare ikke altid af sig selv, og ofte efterspørges der konkrete redskaber til at faciliterer det gode samarbejde i studie- og arbejdsgrupper.  

Med spil som redskab undersøger vi hvordan det at sætte regler for dialogen, fordele tale- og lyttetid kan gøre det let at tale sammen. Endvidere gøre det legitimt for grupper at sætte ord på det umiddelbare, undre sig, give nye og kendte forklaringer der åbner op for refleksion og læring.   

Sammen spiller vi forskellige spil. Nogle der kan rykke teori og litteratur tættere på handling, andre der give adgang til vores fortællinger fra det levede liv, eller sætter ord på ideer for at rykke dem til handling sammen med andre.  Vi arbejder med hvordan struktur og “gamification” kan facilitere eftertanke, læring og måske give anledning til nye forståelser og løsninger. Gamification som redskab til at engagere og motivere. 

Underviserne arbejder begge som facilitatorer og med spiludvikling. De lover at i alle dagens spil vinder alle…

TILMELDING via Fuaalborg.dk

https://fuaalborg.dk/aalborg/program/ledelse-kommunikation-og-paedagogik/skab-engagement-og-handling-med-lyn-spil-2021-046

Skab engagement og handling - med lyn-spil

Jeg får øje på noget nyt hver gang andre tester LYNPraksis

Jeg får øje på noget nyt hver gang andre tester LYNPraksis

Jeg bliver virkelig glad, helt ind i mit underviser hjerte, når en garvet klinisk underviser udtaler

“ LYNpraksis kan jo bruges alle mulige steder! Tænk på alle de medarbejdere der kommer hjem fra kurser, og aldrig får det brugt.  LYNpraksis skulle jo ligge i personalestuen til dem når de kom hjem” 

Stine Lindsten har erfaring med at vejlede studerende i praktik på Aalborg universitetshospital, undervise på UCN og har senest kastet sig ud i en kandidat i forandring og læringprocesser ved AAU. 

På café Gejst når vi at lyn teste LYNPraksis, drøfte potentielle projekt ideer og vejledning af studerende for “Hvad med gruppe refleksioner, og efter oplæg i praksis? Så skal vi da slutte af med LYNpraksis – det giver sindsyg god mening”. 

Jeg bliver seriøst glad når andre ser muligheder i LYNPraksis, og jeg får øje på nye hver gang.  Cyklede smilende hele vejen hjem. Med modvind, te og havtornsnitte i maven 🙂 

Jeg er så klar til en sommerferie hvor der skrues ned fra LYNtempo, til cykel tempo 🙂