Hvordan struktur faciliterer gruppearbejde

Hvordan struktur faciliterer gruppearbejde

Kender du det? Du sætter en gruppe i gang med en opsamling på dagens tekst og oplæg. Du har grundigt forklaret, hvad de skal, alligevel gør de noget andet! De snakker ud af flere tangenter, og ender med at drøfte frokosten og det gode vejr. 

Det kan der være flere grunde til. De har ikke hørt efter, de er ukoncentreret og orker ikke mere. Men det kan også skyldes at det ikke var tydeligt hvad de egentlig skulle. 

3 grundregler når du sætter grupper i gang

  1. Regel: Gør formålet tydeligt 

Du har været igennem dagens tests og oplæg flere gange, du har stor viden på området. Du kender vigtigheden af emnet, derfor glemmer du hvor vigtigt det er, at deltagerne kender formålet med gruppens arbejde. 

  1. Regel: Gør det simpelt 

Vi husker dårligt, alle sammen. Du giver en lang forklaring og uddybende instruktioner for at være sikker på alle er med. Når gruppen har sat sig sammen, har de glemt hvad de skal. 

  1. Regel: Styr tiden og fordel tale og lyttetid 

Gruppen har sat sig. Alt er godt, lige indtil det bliver tydeligt at der er to der tager alt taletiden. De en anden forsvinder på mobilen, den sidste ser opgivende ud. Gruppen tager ikke tur, og glemmer at lytte til den viden der er i gruppen. 

Det du kan gøre:

  • Skriv et tydeligt formål, eller lad grupperne definere deres formål.
  • Giv gruppen de trin, gruppen skal igennem for at nå formålet
  • Rammesæt tiden, lav tydelig start og slut for gruppens trin og samlede tid

De 3 regler kan bruges i stort set alle sammenhænge hvor deltager deles i grupper. Det er også 3 regler vi bruger når vi spiller LYNpraksis:

  • Formålet er at skabe kobling mellem teori og praksis ved at rykke tættere på handling i praksis.
  • Vejledningen giver gruppen fire trin; forberedelse, opvarmning, Lynspil og afslutning.
  • Timeglasset sikre alle får taletid og bidrager til gruppens forståelse.

Du kan bruge LYNpraksis når kursus- og undervisnings-dage, eller forløb skal afsluttes. Eller når oplæg afsluttes. Fælles gælder det, at du ønsker det er tydeligt hvad grupperne skal. Du ønsker alle bidrager, og at alle sætter ord på deres koblinger, erfaringer eller ideer til handlinger i praksis.

Hvordan skaber vi kobling mellem teori og praksis?

Hvordan skaber vi kobling mellem teori og praksis?

Hvordan skaber du kobling mellem teori og praksis?

Som ekstern lektor på UCN søger jeg i alt min undervisning at sikre der er kobling mellem teori og praksis.

På 1 semester er den kommende professions praksis langt ude i fremtiden… ideen om hvad praksis er, er uklar. Derfor er det afgørende at den teoretiske undervisning kobles til oplevelser, erfaringer og dialog om hvilke handlinger, hvilken praksis teorien retter sig i mod.

Dette er et lille indblik i undervisning om omgivelsernes betydning for aktivitet.

 De studerende havde læst. Teksten var lang og på engelsk! Undervisningen kunne have været et oplæg der forærede nye forklaringer og sammenhænge.

 Men det blev det ikke. De blev sat i kørestole. Tog bussen ind til byen for at opleve “Omgivelsernes betydning for hverdagslivet”. 

 De handlede, gik på café og klare kendte daglige gøremål. Gennem deltagelse kunne de mærke teorien LIVE. Opleve og erfarer begrænsninger og muligheder.  “Jeg var lige ved at falde ud af stolen, og trinnet var ikke ret højt!”, “De ramper var vildt stejle”, “Det var helt umuligt at komme derind”.

 Erfaringer og oplevelser danner et vildt grundlag for at ville lære mere, løse udfordringerne og se nye muligheder. Det skaber kobling mellem teori handlinger. Trods en nylig studiestart, satte oplevelserne forventningerne om fremtidens egen praksis i gang; “Vi skal blande os i lokalplaner og byudvikling”, “Vi har brug for teknologi, nemme løsninger og adgang”

 Jeg tror på nysgerrighed som drivkraft for at lære, og omsætte viden til handlinger der skaber værdi i praksis. Jeg planlægger oplevelser, “forstyrrelser”  der sætter tankerne i gang. Giver taletid og plads til dialog.

Hvad gør du for at skabe kobling mellem teori og praksis i din undervisning, på dit kursus eller på din arbejdsplads?