Mere om LYNPraksis 

og tættere på handling i praksis

Z

Intro og Blog

Z

Kom godt i gang

Z

Historier om LYNPraksis

“Hvad kan vi bruge det til i praksis”?

“Dem der kommer til at elske det her spil, er dem, der skal omsætte en masse teori, en masse ord og snak …”

 

 • Det jeg undrer mig over

 • Det jeg tror vi kan forandre

 • Det jeg vil øve mig på

LYNPraksis som opsamling på en udviklingsuge

De fik øje på hvad de fik ud af ugen, og hvordan det kunne tages med videre

Tine Bieber Lunn

 

KOM GODT I GANG

KOM GODT I GANG

Brug vejledningen “kom godt i gang” 

Eller

 • Få nye ideer her til hvordan du OGSÅ kan spille LYNPraksis
 • Opfind nye muligheder – og del dem med os
KOM GODT I GANG

FORBEREDELSE
Spil i grupper af 3 – 4 personer. Alle spillere har læst eller hørt samme teori. Sæt timeglasset midt på bordet. Læg bunkerne med praksiskort og idékort med bagsiden opad. Hver spiller har blyant og papir.
Vælg én i gruppen, der har ansvaret for spillets fremdrift og tidtagning.

OPVARMNING LYNPRAKSIS
Som opvarmning har hver spiller ét minut.
Fortæl hvilken del af teorien, du særligt gerne vil koble til praksis. Det kan være uddrag, begreber eller synspunkter, som du gerne vil have omsat til handlinger.
Brug timeglasset, så alle får samme tid til at fortælle.
De andre spillere lytter. Det er en fordel at tage noter undervejs i hele spillet. Brug stikord, associationer og idéer. Det vil hjælpe med at fastholde det, der bliver fortalt.

SPIL LYNPRAKSIS
Den første spiller trækker et praksiskort. På kortet står der måske: ”Hvis jeg stod i praksis nu, ville jeg …“ Læs kortet højt. Begynd at fortælle, så snart det første indfald dukker op. Vend timeglasset.
Til fortælleren: Kræv ikke geniale udsagn eller store pointer af dig selv. Bare fortæl, hvad der falder dig ind. Din tid slutter, når timeglasset er løbet ud. Hold gerne tænkepauser undervejs.
Hvis du går i står, eller har lyst til inspiration, så vend tre idékort.
Hvilke tanker sætter ikonerne i gang? Hvad opdager du? Får du øje på noget, som også kobler teori til praksis? Du må gerne fumle dig frem. Det er ofte sådan, nye tanker og handlinger opstår.
Resten af gruppen lytter uden at kommentere. Tag noter om det, du har hørt, får lyst til at spørge eller fortælle om.
Spil gerne 2- 4 runder.

AFSLUT LYNPRAKSIS
Alle har nu 2 minutter til at læse egne noter igennem. Vend timeglasset to gange. Tænk over, hvad du har hørt. Gør det i stilhed. Find 3 pointer fra spillet, som for dig skaber kobling mellem teori og handling i praksis. Det kan være noget, der har overrasket dig, noget du vil undersøge eller noget du vil gøre.

Herefter har hver spiller 1 minut til at fortælle om de 3 pointer. Når alle har fortalt er LYNPraksis slut.

IDEÈR

IDEÈR

Hurtig opsamling på korte forløb

 • Sæt struktur på gruppearbejde
 • Skab fokus og evaluer udbyttet
Læs mere

Tre til fire spillere. Læg bunkerne med Praksiskort og Idekort på bordet. Placer timeglasset.

Første spiller trækker et Praksiskort. Læser udsagnet op, og begynder at fortælle.  Timeglasset vendes. Vend et, to eller tre Idekort for at få øje på noget nyt.

Tag to til tre runder. I fællesskab noterer I de pointer I har fundet, som giver jeres opsamling på forløbet.

Fælles udfordring 

 • Opdag nye muligheder 
 • Skab grundlag for samarbejde
Læs mere

I har en har en fælles opgave der skal løses. Men I ser måske forskellige udfordringer, og har brug for fælles fokus og samarbejde.

Placerer bunkerne med idékort og Praksiskort på bordet. Sæt timeglasset. 

Første spiller fortæller i to minutter om sin udfordring i opgaven. Den centrale udfordring viser sig at være “Hvordan skaber vi følgeskab og opbakning fra de andre”. 

Anden spiler starter med at trække et praksiskort. På kortet står der måske “Det jeg kan genkende fra min praksis…” Anden spiller fortæller nu udfra egen praksis, med  foksus på udfordringen. Timegalaset vendes. Der vendes Idékort for at få øje på noget nyt.  

Runden slutter når første spiller har trukket og fortalt.

Måske vil næste spiller præsenter en ny udfordring… spillet fortsætter.

Udvidet JA OG…

 • Hurtige ideer
 • Fokus på samarebjde og forskellighed
Læs mere

I har læst eller hørt om det samme emne, samme teori og begreber. I vil gerne omsætte den nye viden, udvinde ideer til hvad det kan bruges til, hvad I skal arebjde videre med.

Læg bunken med praksiskort på borden, med bagsiden opad. Første spiller tager et kort. Læser udsagenet op. Måske står der “Noget nyt jeg er blever opmærksom på…”

Spilleren fortæller det første der falde ind. Herefter kigger spiller et på spiller to der fortsætter i samme spor, ved at sige “JA OG….” jeg blev opmærksom på …

Når alle spillere har sagt noget til det førtse praksiskort. Trækker spiller to et nyt kort. Runderne fortsætter så længe det er sjovt. Sæt eventuelt lidt tempo på.

diplom

LYN afslutning

 • Lav tydelig afslutning
 • Sæt fokus på læringsudbytte
Læs mere

I har deltaget ved det samme oplæg eller kursus. Tiden er knap, men der er som altid brug for en afrundning.

I har nu to muligheder:
1. Alle Idékort vendes ud på bordet, med forsiden op. Hver spiller vælger et eller to kort som for dig skaber en kobling til praksis. Hver spiller har nu et minut til at bruge idérkortet og fortælle om en oplevet kobling til praksis.
2. Bunken med Prakisskort tages frem. Der uddeles et tilfældigt kort til hver spiller. Første spiller læser udsagnet højt, og starter med at fortælle. Timeglasset vendes. Alle  spiller for ét minut til at lave en LYN afslutning på dagen oplæg.

BLOG

BLOG

Stop monologen

Står du nogensinde i en situation hvor det kan være svært at koble din undervisning til praksis? For dig som underviser og dig som deltager, er det et kendt fænomen at det er svært at sætte egne ord på det lærte, og koble det til den praksis der vender. LYNPraksis er...

læs mere
Skab engagement og handling – med lyn-spil

Skab engagement og handling – med lyn-spil

I de fleste samarbejdsrelationer og læringsrum ønsker vi deltagerengagement. At deltagerne samarbejder, involverer sig og bidrager med forklaringer, tanker og spørgsmål. Det sker bare ikke altid af sig selv, og ofte efterspørges der konkrete redskaber til at...

læs mere
Hvordan struktur faciliterer gruppearbejde

Hvordan struktur faciliterer gruppearbejde

Kender du det? Du sætter en gruppe i gang med en opsamling på dagens tekst og oplæg. Du har grundigt forklaret, hvad de skal, alligevel gør de noget andet! De snakker ud af flere tangenter, og ender med at drøfte frokosten og det gode vejr.  Det kan der være...

læs mere
LYN test af LYNPraksis

LYN test af LYNPraksis

Når der åbnes op for noget spændende kan det være svært at begrænse sig. En af grundpillerne i LYNPraksis er at fordele tale- og lytte tid. Det betyder at du måske ikke kan tale nær så meget som du plejer, men også må øve dig i at lytte. Uanset præference for at tale...

læs mere
Hold fast – den analoge verden vender tilbage

Hold fast – den analoge verden vender tilbage

Så hvad gør man når hele konceptet bygger på face to face dialog og analoge metoder? Konverterer man – eller holder man fast? LYNPraksis er et analog undervisningsredskab der facilitere koblingen mellem teori og handling i praksis. Gennem dialog, fortællinger, ideer og spil.

læs mere

HISTORIER

Historier

“For elever der er 2-sprogede eller har dysleksi, hjælper ikoner [idekort]. De skaber mening og hjælper med at sætte ord på teorien”

KARINA EVA ANDERSEN

Underviser, uddannelseskoordinator, Randers, Social og sundhedsskole

“Jeg kan se LYNpraksis passe på et hvilket som helst koncept, det har en masse potentiale”

Mads

Udviklingskonsulent , Hoffensetz & Halvorsen.

Sparing på tværs

LYNPraksis sætter nogle tanker igang, og skaber sparring på tværs”  

Jonna, Ergoterapeutstuderende, UCN

Et sted at øve

“Spillet skaber et sted hvor jeg kan øve mig. En god måde at brainstorme, teste mig selv og min egen forståelse ved hjælp af de andre i gruppen”

Eszter, Ergoterapeustuderende, UCN

Teorien kom ud

“Teorien kom ud, det gør bare noget at få det sagt højt”

Camilia Nielsen, Randers Sosu

Nye muligheder

“LYNpraksis har et godt design, der åbner op for inspiration, og gør det muligt at udforske nye muligheder” 

Rasmus Hoffensetz, Selvstændig konsulent

 

“LYNPraksis medvirker til, at de studerende reflekterer over deres undervisning. Gennem spillet bliver de i stand til at lave kobling til den praksis, de snart skal ud at møde”.

Delvin Khan

Adjunkt, UCN

“Hvorfor opfinde den dybe tallerken selv, når man kan få LYNPraksis serveret på et sølvfad”

Charlotte Apel Mammen

Kursus Nord, https://sosunord.dk