Stop monologen

Står du nogensinde i en situation hvor det kan være svært at koble din undervisning til praksis?

For dig som underviser og dig som deltager, er det et kendt fænomen at det er svært at sætte egne ord på det lærte, og koble det til den praksis der vender. LYNPraksis er et konkret redskab til at faciliterer refleksionen over praksis. Et redskab hvor underviseren stopper monlogen og giver taletid til deltagerne.

Hvad skal der egentlig til, for at deltager engagerer sig og bidrager med viden, tanker og ideer?

Hvad skal der egentlig til, for at deltager engagerer sig og bidrager med viden, tanker og ideer?

På trods af vi i de fleste samarbejdsrelationer og læringsrum ønsker deltagerengegement, er det ikke altid det lykkes. På en fire timers workshop, undersøgte vi hvordan erfaringer og principper fra spil, kan bruges som redskab til engagement.

Deltagerne fik øje på hvad spil som format kan skabe; hygge, ro, fælles optagethed og fortrolighed. Men mere interessant fik de også øje på hvordan principper fra LYNspil kan lære os hvad der er vigtigt at skabe i alle sammenhænge hvor vi ønsker engagement.

 • Præsenter en tydelig intention med at være sammen. Måske skal vi ikke finde en vinder, men alle skal kende målet med at være sammen.
 • Skab en ramme hvor alle skal bidrage. Fordel taletiden og undgå at det er de få der taler. Husk at turen går videre, og et spil kun er sjovt hvis alle bidrager. Skift tur, styr tiden og runden.
 • Udvælg genstande til at holde fokus og skabe opmærksomhed. Et timeglas, en spilleplade, fælles papir, et fælles tredje vi deler.
 • Giv deltagerne tænketid, tid til at komme i gang og tid inden vi bidrager. Det er fint at man overvejer sit træk, det kvalificerer og giver spillet værdi.
 • Gør det let at være med, undlad at deltagerne skal præsterer. Et spil hvor alle kæmper for at vinde kan skabe engagement- en vis tid, så bliver det anstrengende, spil på samme niveau og undlad at gør nogen til vindere.
 • Brug tid på at deltagerne relaterer sig til hinanden. Det skaber tryghed at vi kan ved hvem vi er i rummet. Et godt udgangspunkt for at deltagerne kan overraske hinanden, og spille sammen. Et spil hvor der er plads til at samarbejde, og tage ansvar for hvor vi rykker hen – sammen.
 • Sæt rammen og strukturen så alle føler tryghed ved at bidrage. Med kendte, og fælles spilleregler, skabes der noget vi er enige om, og et rum vi kan tage ansvar for at udfylde.

Brug ideer og principper fra spil til at planlægge næste gang du gerne vil skabe engagement hos dine deltagere. Lad os høre hvad det skaber …

Skab engagement og handling – med lyn-spil

Skab engagement og handling – med lyn-spil

I de fleste samarbejdsrelationer og læringsrum ønsker vi deltagerengagement. At deltagerne samarbejder, involverer sig og bidrager med forklaringer, tanker og spørgsmål. Det sker bare ikke altid af sig selv, og ofte efterspørges der konkrete redskaber til at faciliterer det gode samarbejde i studie- og arbejdsgrupper.  

Med spil som redskab undersøger vi hvordan det at sætte regler for dialogen, fordele tale- og lyttetid kan gøre det let at tale sammen. Endvidere gøre det legitimt for grupper at sætte ord på det umiddelbare, undre sig, give nye og kendte forklaringer der åbner op for refleksion og læring.   

Sammen spiller vi forskellige spil. Nogle der kan rykke teori og litteratur tættere på handling, andre der give adgang til vores fortællinger fra det levede liv, eller sætter ord på ideer for at rykke dem til handling sammen med andre.  Vi arbejder med hvordan struktur og “gamification” kan facilitere eftertanke, læring og måske give anledning til nye forståelser og løsninger. Gamification som redskab til at engagere og motivere. 

Underviserne arbejder begge som facilitatorer og med spiludvikling. De lover at i alle dagens spil vinder alle…

TILMELDING via Fuaalborg.dk

https://fuaalborg.dk/aalborg/program/ledelse-kommunikation-og-paedagogik/skab-engagement-og-handling-med-lyn-spil-2021-046

Skab engagement og handling - med lyn-spil

Jeg får øje på noget nyt hver gang andre tester LYNPraksis

Jeg får øje på noget nyt hver gang andre tester LYNPraksis

Jeg bliver virkelig glad, helt ind i mit underviser hjerte, når en garvet klinisk underviser udtaler

“ LYNpraksis kan jo bruges alle mulige steder! Tænk på alle de medarbejdere der kommer hjem fra kurser, og aldrig får det brugt.  LYNpraksis skulle jo ligge i personalestuen til dem når de kom hjem” 

Stine Lindsten har erfaring med at vejlede studerende i praktik på Aalborg universitetshospital, undervise på UCN og har senest kastet sig ud i en kandidat i forandring og læringprocesser ved AAU. 

På café Gejst når vi at lyn teste LYNPraksis, drøfte potentielle projekt ideer og vejledning af studerende for “Hvad med gruppe refleksioner, og efter oplæg i praksis? Så skal vi da slutte af med LYNpraksis – det giver sindsyg god mening”. 

Jeg bliver seriøst glad når andre ser muligheder i LYNPraksis, og jeg får øje på nye hver gang.  Cyklede smilende hele vejen hjem. Med modvind, te og havtornsnitte i maven 🙂 

Jeg er så klar til en sommerferie hvor der skrues ned fra LYNtempo, til cykel tempo 🙂 

Hvordan struktur faciliterer gruppearbejde

Hvordan struktur faciliterer gruppearbejde

Kender du det? Du sætter en gruppe i gang med en opsamling på dagens tekst og oplæg. Du har grundigt forklaret, hvad de skal, alligevel gør de noget andet! De snakker ud af flere tangenter, og ender med at drøfte frokosten og det gode vejr. 

Det kan der være flere grunde til. De har ikke hørt efter, de er ukoncentreret og orker ikke mere. Men det kan også skyldes at det ikke var tydeligt hvad de egentlig skulle. 

3 grundregler når du sætter grupper i gang

 1. Regel: Gør formålet tydeligt 

Du har været igennem dagens tests og oplæg flere gange, du har stor viden på området. Du kender vigtigheden af emnet, derfor glemmer du hvor vigtigt det er, at deltagerne kender formålet med gruppens arbejde. 

 1. Regel: Gør det simpelt 

Vi husker dårligt, alle sammen. Du giver en lang forklaring og uddybende instruktioner for at være sikker på alle er med. Når gruppen har sat sig sammen, har de glemt hvad de skal. 

 1. Regel: Styr tiden og fordel tale og lyttetid 

Gruppen har sat sig. Alt er godt, lige indtil det bliver tydeligt at der er to der tager alt taletiden. De en anden forsvinder på mobilen, den sidste ser opgivende ud. Gruppen tager ikke tur, og glemmer at lytte til den viden der er i gruppen. 

Det du kan gøre:

 • Skriv et tydeligt formål, eller lad grupperne definere deres formål.
 • Giv gruppen de trin, gruppen skal igennem for at nå formålet
 • Rammesæt tiden, lav tydelig start og slut for gruppens trin og samlede tid

De 3 regler kan bruges i stort set alle sammenhænge hvor deltager deles i grupper. Det er også 3 regler vi bruger når vi spiller LYNpraksis:

 • Formålet er at skabe kobling mellem teori og praksis ved at rykke tættere på handling i praksis.
 • Vejledningen giver gruppen fire trin; forberedelse, opvarmning, Lynspil og afslutning.
 • Timeglasset sikre alle får taletid og bidrager til gruppens forståelse.

Du kan bruge LYNpraksis når kursus- og undervisnings-dage, eller forløb skal afsluttes. Eller når oplæg afsluttes. Fælles gælder det, at du ønsker det er tydeligt hvad grupperne skal. Du ønsker alle bidrager, og at alle sætter ord på deres koblinger, erfaringer eller ideer til handlinger i praksis.

LYN test af LYNPraksis

LYN test af LYNPraksis

Når der åbnes op for noget spændende kan det være svært at begrænse sig.

En af grundpillerne i LYNPraksis er at fordele tale- og lytte tid. Det betyder at du måske ikke kan tale nær så meget som du plejer, men også må øve dig i at lytte. Uanset præference for at tale eller lytte, får alle et minut til at tale. Mads Halvorsen var klar i sin vurdering  “Et minut er for lidt til mig”… men for andre kan det føles som en evighed. 

Måske har du det ligesom Mads. Når et spændende emne er på bordet har du massere at tale om. Måske har du det lige modsat, du har brug for ro, og til at få din taletid, for du tager den ikke bare. I dagens test af LYNpraksis var det en tydeligt styrke at LYNpraksis satte rammen og sikrede at alle fik tale og lytte tid. 

Har de sidste par uger lavet flere LYNtest af LYNPraksis. Det vil sige en test med en lille gruppe, hvor vi ikke har en stor teori at spille om. Vi har i stedet spillet om et emne som en, eller flere af deltagerne var optaget af. Mads Halvorsen og Rasmus Hoffensetz fra Hoffensetz & Halvorsen, ville gerne spille LYNPraksis for at få inspiration til at udvikle deres Walk & talk koncept. Efter to spillerunder, og en afslutning der fulgte manualen, stod makkerparret med et par konkrete ideer der potentielt kan rykke deres planer tættere på virkeligheden. 

“LYNpraksis har et godt design, der åbner op for inspiration, og gør det muligt at udforske nye muligheder” Vurderede Rasmus efter afslutningen. “Jeg kan se LYNpraksis passe på et hvilket som helst koncept, det har en masse potentiale” supplere Mads. De peger på ledighedsområdet, masteruddannelser og semester afslutninger på universitetet hvor man har svømmet i teori i flere måneder og ikke helt ved hvad det skal bruges til!  

Test og LYNtest af LYNpraksis fortsætter, måske hos jer?

Stop monologen

Står du nogensinde i en situation hvor det kan være svært at koble din undervisning til praksis? For dig som underviser og dig som deltager, er det et kendt fænomen at det er svært at sætte egne ord på det lærte, og koble det til den praksis der vender. LYNPraksis er...

Skab engagement og handling – med lyn-spil

Skab engagement og handling – med lyn-spil

I de fleste samarbejdsrelationer og læringsrum ønsker vi deltagerengagement. At deltagerne samarbejder, involverer sig og bidrager med forklaringer, tanker og spørgsmål. Det sker bare ikke altid af sig selv, og ofte efterspørges der konkrete redskaber til at...

Hvordan struktur faciliterer gruppearbejde

Hvordan struktur faciliterer gruppearbejde

Kender du det? Du sætter en gruppe i gang med en opsamling på dagens tekst og oplæg. Du har grundigt forklaret, hvad de skal, alligevel gør de noget andet! De snakker ud af flere tangenter, og ender med at drøfte frokosten og det gode vejr.  Det kan der være...

LYN test af LYNPraksis

LYN test af LYNPraksis

Når der åbnes op for noget spændende kan det være svært at begrænse sig. En af grundpillerne i LYNPraksis er at fordele tale- og lytte tid. Det betyder at du måske ikke kan tale nær så meget som du plejer, men også må øve dig i at lytte. Uanset præference for at tale...

Hold fast – den analoge verden vender tilbage

Hold fast – den analoge verden vender tilbage

Så hvad gør man når hele konceptet bygger på face to face dialog og analoge metoder? Konverterer man – eller holder man fast? LYNPraksis er et analog undervisningsredskab der facilitere koblingen mellem teori og handling i praksis. Gennem dialog, fortællinger, ideer og spil.

Hvordan skaber vi kobling mellem teori og praksis?

Hvordan skaber vi kobling mellem teori og praksis?

Hvordan skaber du kobling mellem teori og praksis? Som ekstern lektor på UCN søger jeg i alt min undervisning at sikre der er kobling mellem teori og praksis. På 1 semester er den kommende professions praksis langt ude i fremtiden… ideen om hvad praksis er, er uklar....

Stop monologen

Står du nogensinde i en situation hvor det kan være svært at koble din undervisning til praksis? For dig som underviser og dig som deltager, er det et kendt fænomen at det er svært at sætte egne ord på det lærte, og koble det til den praksis der vender. LYNPraksis er...

LYN test af LYNPraksis

LYN test af LYNPraksis

Når der åbnes op for noget spændende kan det være svært at begrænse sig. En af grundpillerne i LYNPraksis er at fordele tale- og lytte tid. Det betyder at du måske ikke kan tale nær så meget som du plejer, men også må øve dig i at lytte. Uanset præference for at tale...

Hold fast – den analoge verden vender tilbage

Hold fast – den analoge verden vender tilbage

Så hvad gør man når hele konceptet bygger på face to face dialog og analoge metoder? Konverterer man – eller holder man fast? LYNPraksis er et analog undervisningsredskab der facilitere koblingen mellem teori og handling i praksis. Gennem dialog, fortællinger, ideer og spil.

Hold fast – den analoge verden vender tilbage

Hold fast – den analoge verden vender tilbage

Så hvad gør man når hele konceptet bygger på face to face dialog og analoge metoder? Konverterer man – eller holder man fast?

Der er ikke meget der forløber som planlagt. Det meste er gået i stå. Kurser og undervisning er aflyst, møder og planlagte spille sessioner med LYNPraksis er rykket ud i fremtiden. Verden omkring os har haft travlt med at re-tænkte, og omlægge til online produkter, møder og læring.

Sociale medier har været fyldt med gode råd til webshop, SEO optimering, online webinar og ideer til online undervisning. Tak for at dele jeres viden. Lidt i mit eget vakuum, og meget tid online (indrømmet) fandt jeg et råd som særligt ramte mig. Beklager at jeg har glemt hvor det oprindeligt kom fra “Når du ikke kan arbejde i din virksomhed, må du arbejde på din forretning”.

Det er ret op ad bakke lige nu at promoverer et analog spil til uddannelser og kursusvirksomheder! Så når jeg ikke kan arbejde i – må jeg arbejde med. Tiden er ikke brugt på at konvertere LYNPraksis til et online spil. Men sammen med Henrik Krogh og Pernille Jacobsen på at gøre LYNPraksis til et endnu mere engagerende spil der skaber kobling til praksis. Så tiden (læs: tiden mellem hjemmeskole, konfliktløsning og husligt karantæne kaos) er brugt til at udvikle på LYNPraksis. Og ja, det er stadig et analog spil.

Vi holder fast, og glæder os til at vi igen kan mødes, give hånd, drikke kaffe sammen og ånde hinanden lidt i hovedet uden at gå i panik. I samarbejde med Torben fra Buusworks.dk har LYNPraksis fået et skarpt grafisk design. Designet skal inviterer en bred målgruppe til at engagerer sig i at få ideer til hvordan viden og teori kan omsættes til handling. LYNPraksis.dk skal tale til uddannelser, kurser og arbejdspladser… Når vi igen skal sidde sammen, være i dialog og fortælle hinanden hvad vi tænker om vores praksis og hverdag.

Så vi holder fast i at mødet mellem mennesker skaber mening og engagement. Vi holder fast i at glæde os til at den analoge verden vender tilbage så vi kan lære, udvikle meninger og forståelser i det samme rum. Vi glæder os til at spille LYNPraksis sammen med en masse mennesker der har det på samme måde som os – vi holder fast i det vi kan, og sætter vi gang i produktionen af LYNPraksis. Vi holder fast i at den analoge verden vender tilbage … håber I gør det samme.

Hvordan skaber vi kobling mellem teori og praksis?

Hvordan skaber vi kobling mellem teori og praksis?

Hvordan skaber du kobling mellem teori og praksis?

Som ekstern lektor på UCN søger jeg i alt min undervisning at sikre der er kobling mellem teori og praksis.

På 1 semester er den kommende professions praksis langt ude i fremtiden… ideen om hvad praksis er, er uklar. Derfor er det afgørende at den teoretiske undervisning kobles til oplevelser, erfaringer og dialog om hvilke handlinger, hvilken praksis teorien retter sig i mod.

Dette er et lille indblik i undervisning om omgivelsernes betydning for aktivitet.

 De studerende havde læst. Teksten var lang og på engelsk! Undervisningen kunne have været et oplæg der forærede nye forklaringer og sammenhænge.

 Men det blev det ikke. De blev sat i kørestole. Tog bussen ind til byen for at opleve “Omgivelsernes betydning for hverdagslivet”. 

 De handlede, gik på café og klare kendte daglige gøremål. Gennem deltagelse kunne de mærke teorien LIVE. Opleve og erfarer begrænsninger og muligheder.  “Jeg var lige ved at falde ud af stolen, og trinnet var ikke ret højt!”, “De ramper var vildt stejle”, “Det var helt umuligt at komme derind”.

 Erfaringer og oplevelser danner et vildt grundlag for at ville lære mere, løse udfordringerne og se nye muligheder. Det skaber kobling mellem teori handlinger. Trods en nylig studiestart, satte oplevelserne forventningerne om fremtidens egen praksis i gang; “Vi skal blande os i lokalplaner og byudvikling”, “Vi har brug for teknologi, nemme løsninger og adgang”

 Jeg tror på nysgerrighed som drivkraft for at lære, og omsætte viden til handlinger der skaber værdi i praksis. Jeg planlægger oplevelser, “forstyrrelser”  der sætter tankerne i gang. Giver taletid og plads til dialog.

Hvad gør du for at skabe kobling mellem teori og praksis i din undervisning, på dit kursus eller på din arbejdsplads?