I de fleste samarbejdsrelationer og læringsrum ønsker vi deltagerengagement. At deltagerne samarbejder, involverer sig og bidrager med forklaringer, tanker og spørgsmål. Det sker bare ikke altid af sig selv, og ofte efterspørges der konkrete redskaber til at faciliterer det gode samarbejde i studie- og arbejdsgrupper.  

Med spil som redskab undersøger vi hvordan det at sætte regler for dialogen, fordele tale- og lyttetid kan gøre det let at tale sammen. Endvidere gøre det legitimt for grupper at sætte ord på det umiddelbare, undre sig, give nye og kendte forklaringer der åbner op for refleksion og læring.   

Sammen spiller vi forskellige spil. Nogle der kan rykke teori og litteratur tættere på handling, andre der give adgang til vores fortællinger fra det levede liv, eller sætter ord på ideer for at rykke dem til handling sammen med andre.  Vi arbejder med hvordan struktur og “gamification” kan facilitere eftertanke, læring og måske give anledning til nye forståelser og løsninger. Gamification som redskab til at engagere og motivere. 

Underviserne arbejder begge som facilitatorer og med spiludvikling. De lover at i alle dagens spil vinder alle…

TILMELDING via Fuaalborg.dk

https://fuaalborg.dk/aalborg/program/ledelse-kommunikation-og-paedagogik/skab-engagement-og-handling-med-lyn-spil-2021-046

Skab engagement og handling - med lyn-spil