På trods af vi i de fleste samarbejdsrelationer og læringsrum ønsker deltagerengegement, er det ikke altid det lykkes. På en fire timers workshop, undersøgte vi hvordan erfaringer og principper fra spil, kan bruges som redskab til engagement.

Deltagerne fik øje på hvad spil som format kan skabe; hygge, ro, fælles optagethed og fortrolighed. Men mere interessant fik de også øje på hvordan principper fra LYNspil kan lære os hvad der er vigtigt at skabe i alle sammenhænge hvor vi ønsker engagement.

  • Præsenter en tydelig intention med at være sammen. Måske skal vi ikke finde en vinder, men alle skal kende målet med at være sammen.
  • Skab en ramme hvor alle skal bidrage. Fordel taletiden og undgå at det er de få der taler. Husk at turen går videre, og et spil kun er sjovt hvis alle bidrager. Skift tur, styr tiden og runden.
  • Udvælg genstande til at holde fokus og skabe opmærksomhed. Et timeglas, en spilleplade, fælles papir, et fælles tredje vi deler.
  • Giv deltagerne tænketid, tid til at komme i gang og tid inden vi bidrager. Det er fint at man overvejer sit træk, det kvalificerer og giver spillet værdi.
  • Gør det let at være med, undlad at deltagerne skal præsterer. Et spil hvor alle kæmper for at vinde kan skabe engagement- en vis tid, så bliver det anstrengende, spil på samme niveau og undlad at gør nogen til vindere.
  • Brug tid på at deltagerne relaterer sig til hinanden. Det skaber tryghed at vi kan ved hvem vi er i rummet. Et godt udgangspunkt for at deltagerne kan overraske hinanden, og spille sammen. Et spil hvor der er plads til at samarbejde, og tage ansvar for hvor vi rykker hen – sammen.
  • Sæt rammen og strukturen så alle føler tryghed ved at bidrage. Med kendte, og fælles spilleregler, skabes der noget vi er enige om, og et rum vi kan tage ansvar for at udfylde.

Brug ideer og principper fra spil til at planlægge næste gang du gerne vil skabe engagement hos dine deltagere. Lad os høre hvad det skaber …